Har ni några funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på något av följande vis:

Mail: informatik@nollning.nu

Facebookprofil: Britt-Marie Nollesson

Facebook-grupp: infonollning2019

Instagram: infonollning2019

Telefon: Mamma Kerrogo: 0700231051
                   Pappa Bancho:       0700231049